Председателят на Русенския районен съд Венцислав Василев е кандидат за шеф на окръжните магистрати. Засега това е единствената кандидатура за освобождаващото се място на настоящия административен ръководител на Окръжния съд Даринка Алексиева.                 
Документи ще се приемат до края на седмицата и още не е ясно колко ще са кандидатите за председателския пост, но вече се въртят слухове, че мястото е провокирало интереса дори на магистрати от съседни съдебни райони.
За ръководното място се насрочи конкурс, тъй като вторият последен мандат на Алексиева изтича на 21 юли тази година.
Василев е председател на Районния съд от 20 юни 2005 година. Той има 17-годишен стаж в различни звена на съдебната система. Кариерата му започва от 1997 година като помощник-следовател, след това става следовател, а от юни 2004 година е съдия в Беленския районен съд. На сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани неговите биография, имотно състояние, концепция за управление и атестация. Василев получи много добра комплексна оценка за изключителното ниво на работата си.
Сред приоритетите в работата си като председател на Окръжния съд той посочва конкретни мерки за подобряване на организацията в съда, създаване на нови правила за разпределение на делата, прекратяване на практиката за различни присъди по идентични казуси, ежемесечни доклади за дейността на всеки съдия, както и стратегия за подобряване имиджа на съда.
Както „Утро“ писа, освен нов председател на Окръжния съд, Русе ще има и нов окръжен прокурор. Събеседването с двамата кандидати - районния прокурор Георги Георгиев и прокурора от Окръжна прокуратура Николай Николов, ще се проведе на 25 юни. Конкурсът за мястото бе обявен заради изтичането на последния втори мандат на настоящия окръжен прокурор Огнян Басарболиев. Той пък е кандидат за административен ръководител на Апелативната прокуратура във Велико Търново. Негов съперник за поста е окръжният прокурор на Габрово Милчо Генжов, който кандидатства и за втори мандат начело на габровската окръжна прокуратура. Събеседването за нов шеф на Апелативната прокуратура е насрочено за 3 юли.