Проектът за изграждане на ново рибарско селище на общинска земя под хижа „Приста“ вече има одобрението на Регионална инспекция по околната среда и водите. С решение от 11 октомври Екоинспекцията постановява, че за публикуваното инвестиционно намерение не е необходимо извършването на оценка за въздействие върху околната среда.
Както „Утро“ писа, проектът предвижда изграждането на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав при различни водни стоежи на реката и площадка с навес за лодкоубежище с 10 броя клетки. Ще се изградят и два пътни подхода до рампата - първият ще бъде с дължина на трасето 549 м, а вторият, разположен във високата тераса на брега на река Дунав, с дължина 586 м, като започва от края на път №1 и завършва при съществуващ асфалтов път до помпена станция.
Според предварителни оценки, приблизителната стойност на проектното предложение е 600 000 евро, като се очаква финансирането да бъде изцяло с привлечени отвън средства. 75% от тях се осигуряват от Европейския фонд за рибарство, а 25% - от държавния бюджет.