Още едно изследване предсказва увеличение на работните места в Русенско през следващите месеци. Проучване на Института за пазарна икономика /ИПИ/ сред 1680 фирми показва значителен оптимизъм сред бизнеса, който предвижда назначаване на още персонал. Миналата седмица аналогични нагласи показа и тримесечната анкета на „Менпауър България“ за периода юли-септември. Според него Русе дори бе първенец в класацията за очакван ръст на назначенията.
Проучването на ИПИ включва въпроси, оценяващи очакванията на бизнеса за динамиката на инвестиционната активност и приходите на предприятията, както и за броя на наетите лица. Резултатите са в унисон с консенсуса за стабилизиране на трудовия пазар и вещаят повече работни места и по-висока инвестиционна активност през следващите 12 месеца. С резултат от 3,11 Русе е по средата на класацията, сред областите с по-умерени очаквания, заедно със София, Добрич, Смолян, Монтана и др.
По-съществено увеличение на наетите се очаква в девет области, от които три са в Североизточния район /Варна, Търговище и Шумен/, една в Югозападния /Кюстендил/, три в южния централен район /Пазарджик, Пловдив и Хасково/ и две в Югоизточния район /Сливен и Бургас/.
Докато през същия период на миналата година бизнесът очакваше увеличение на броя на заетите в едва 10 области на страната, през тази година навсякъде се очаква запазване или увеличаване на броя на наетите лица.
Като основни фактори, благоприятстващи бизнеса на местно ниво, фирмите посочват достъпа до кредит и европейските средства. И двата фактора се радват на по-позитивни оценки от страна на по-големите предприятия (тези с персонал над 50 души), но възприятията сред микро фирмите и малките фирми също са преобладаващо позитивни. В същото време, въпреки високата средна оценка, която бизнесът дава на европейските средства като фактор, цели 32,5% от анкетираните предприятия не могат да преценят ефекта от предоставянето им.
В унисон с резултатите от предходни изследвания и направените от екипа на ИПИ анализи на пазара на труда от началото на годината, като основен негативен фактор пред бизнеса е очертан местният пазар на труда. Бизнесът е най-силно затруднен в намирането на подходящи за дейността си кадри в областите София област, Добрич, Перник, Враца и Сливен.
През тази година фактори като инфраструктурата и качеството и бързината на административните услуги са обособени по-скоро като неутрални по отношение на бизнес средата. От своя страна, големината на местния пазар /местното потребление/ е проблем най-вече за микро фирмите и малките предприятия.