Очаквам от 1 юли цената на топлоенергията за битовите абонати да стане 77,14 лв./Мвтч, колкото е изчислената от комисиите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Това заяви на специална пресконференция вчера изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Георги Недев. Два дни по-рано, след закритото заседание в ДКЕВР, той смяташе, че регулаторът коригира поне частично предложението си и ще свали цената по-близо до исканата от „Топлофикация“ 72,65 лева. След последните действия на ДКЕВР обаче Недев не вярва, че аргументите му ще бъдат чути.
Вече три дни регулаторът държи на сайта си справка за предложените от дружествата и от комисиите му цени, в които случайно или не фигурират не исканите от „Топлофикация Русе“ 72,65 лв./Мвтч за битово-гореща вода, а фантастичните 105,81 лева. Така ДКЕВР подава на медиите грешна информация, която вече многократно е тиражирана в множество издания. Според тази справка излиза, че „Топлофикация Русе“ иска повишение на цената с 63%, а регулаторът намалява увеличението до 18,9%, докато всъщност е точно обратното - дружеството иска по-поносима цена за домакинствата, а държавната комисия настоява тя да е по-висока.
„Обърнах внимание на ДКЕВР за тази грешка още на 9 юни, вчера изпратихме и официално писмо до председателя й Боян Боев. Грешката обаче все още не е поправена. Не искам да мисля, че може да е умишлено, заяви вчера Георги Недев.
Ако предложението на комисиите на ДКЕВР бъде гласувано в този вид, „Топлофикация Русе“ ще трябва да работи на загуба. Поради много по-ниската изкупна цена за електроенергията от комбинирано производство, дружеството ще получи значително по-малки приходи и няма да има възможност да предложи на русенци цена под пределно определената от ДКЕВР, както направи миналото лято, обясни директорът на „Топлофикация Русе“.
Дружеството продължава работа по внедряването на алтернативни горива, които да снижат себестойността на парното. Експериментално се изгарят слънчогледови люспи, които се смесват с въглища в съотношение 10:90. След изграждане на необходимите допълнителни мощности, към края на тази година делът на изгаряната биомаса ще достигне 20%. Това обаче е пределната възможност, тъй като котлите са проектирани за работа с въглища.
В по-далечна перспектива „Топлофикация“ работи по проекта за сепарираща система за битови отпадъци и за закупуване на нов котел, който да гори само биомаса. Такъв парен котел би струвал 5-6 млн. лева, а заедно с инсталациите за пречистване, подготовка на горивото и др. цялата инвестиция би достигнала 8 млн. лева. Слабото място в тази схема е огромният обем биомаса, която трябва да се изгаря. Снабдяването с нея се оказва доста сложна задача, тъй като слънчогледовите люспи определено няма да са достатъчни. „В района няма достатъчно дървесина, можем да горим примерно слама, но вече никой не я балира, смилат я и я разстилат по земята. Разговаряхме по този въпрос с арендатори, оказа се, че нямат и необходимата техника. Трябва ние да си купим балираща машина, да осигурим транспорт и т.н. Това са още поне 4 млн. лева“, обясни Георги Недев.