Съвременни цифрови устройства за диференциална защита на трансформатори от късо съединение монтира „Енерго-Про“ в подстанция „Левента“. В проекта са вложени близо 20 хиляди лева, съобщиха от дружеството.
Новото оборудване гарантира по-висока сигурност на електрозахранването на близо 32 хиляди клиенти в района на Русе. Монтираните в подстанцията защитни механизми осигуряват постоянно електроснабдяване - намаляват времето, през което може да бъде прекъснато електрозахранването, и ограничават пораженията върху самото съоръжение при възникване на повреди.
Предимството на новите цифрови устройства е в техните функции, които дават сигурна двустранна защита на съоръженията в подстанцията - в частта на високо напрежение и в частта на средно напрежение. Устройствата са високоскоростни и реагират изключително бързо при възникване на проблем по инсталациите. По този начин се предотвратява възникването на аварии, дори и при неблагоприятни обстоятелства, например при влошени метеорологични условия.