Областно пътно управление започна кампания за проверка на количествата инертни материали за опесъчаване на критичните участъци и готовността на техниката за почистване на пътищата от сняг през зимата, съобщи и.д. директорът на ведомството Пламен Петков.
Вече е проведена първата среща между областните пътни управления, „Пътна полиция“ и областните управления на „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Плевен. Целта е да се координира работата в съседните рагиони по критичните участъци при евентуални снежни бури и навявания.
Особено внимание е обърнато на фирмите, които отговарят за почистване на пътищата Русе-Бяла, Бяла-Велико Търново-Габрово, Бяла-Плевен и Русе-Разград. Всички са декларирали, че техниката им е в изправност, а на опорните пунктове в регионите се доставят необходимите количества сол и луга.
Дали това е така ще установят проверки на комисията по места от 28 до 30 октомври, посочи Пламен Петков.