Десетки университетски преподаватели, студенти, изследователи и литератори от различни български градове и от чужбина се събраха вчера в Русенския университет за откриването на Арнаудовите четения. За осми път личността на академика и човека Михаил Арнаудов провокира научната и изследователска мисъл да развие своите тези по литературоведски, творчески, културологични, фолклорни и етнологични теми. Свободата на духа - най-извисеното качество на акад.Арнаудов, припомни гл.асистент д-р Велислава Донева, цитирайки „Записките от затвора“ на Змей Горянин.
Ректорът проф.Христо Белоев поздрави участниците в Арнаудовите четения, като открои факта, че сред тях има неколцина професори и един академик. Той връчи грамота и кристален знак на акад.Иван Радев и проф.Анчо Калоянов за техния изключителен принос за утвърждаване на хуманитаристиката в университетското преподаване. Грамота „Приятел на катедрата по български език и литература“ получи шефът на русенското издателство „Лени Ан“ Атанас Петров - за благородната му подкрепа на издателските проекти на автори от Русенския университет.
Форумът започна с пленарни доклади на професорите Анчо Калоянов от Великотърновския университет и Михаил Неделчев от Нов български университет, а след това продължи по секции. Днес Арнаудовите четения продължават.