Първата от трите клетки за неопасни отпадъци на сметището, където се допонират битова и произведствена смет, ще се възстановява в естествения й вид. От 1 април тази година тя вече е запълнила капацитета си от 661 323 куб. метра и сега се използва втората клетка.
Вчера бе обявена обществена поръчка за изпълнител на рекултивирането. Прогнозната й стойност е 2 662 644 лева с ДДС. Средствата са от отчисленията, които бюджетът плаща на РИОСВ за депонирането на депото. В рамките на 24 месеца проектът трябва да бъде изпълнен.
Към кандидатите има изискване за опит в изграждането и рекултивирането на сметища. Те трябва да удостоверят, че са изпълнили поне един обект, който е въведен в експлоатация или пък има разрешително за ползване до подаването на офертата. Предвидени са и други задължителни технически условия.
При класирането половината точки ще се формират от цената, а другата половина - от техническите показатели на офертата. Документи за кандидатстване се подават до 21 ноември, а на следващия ден те ще бъдат отворени.