Изпълнителна агенция "Морска администрация" одобри единствения в страната Център за професионално обучение към Международния колеж в Добрич за подготовка на корабни готвачи, похвалиха се от учебното заведение.

Желаещите да придобият тази професионална квалификация могат да намерят повече информация на сайта на колежа, като обученията са с продължителност между 484 часа и 191 часа според вида на придобита предходна квалификация за готвач и са интензивни в рамките на около 3 месеца. Те се провеждат в модерно оборудваната база на колежа и HRC Кулинарна академия в Добрич.

Подготовката е на английски или български език, което ще позволи да се извършва подготовка и на чуждестранни курсисти от Румъния, Украйна, Турция, Гърция и др. Съгласно Международната морска трудова конвенция и Разпореждане №118/2013 г. на ИД на ИА „Морска администрация" длъжността „корабен готвач" може да се заема само от надлежно квалифицирано лице, притежаващо Свидетелство за професионална компетентност, издадено от ИА "Морска администрация", поясняват още от колежа. За участници в курса от други населени места извън Добрич е осигурено настаняване в модерното общежитие на колежа.