През април 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в областта са 548 хил. лв., или с 4% под нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Приходите от отсядане на чужди граждани обаче се увеличават от 148 хил. лв. на 174 хил.лв.
Спрямо април предходната година общият размер на приходите намалява с 13.5%.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 и повече звезди възлизат на 368 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 156 хил. лева и представляват 90% от всички.
През април 2014 г. на територията на Русенска област са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1500 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 11 378, като от тях 2763 са от чужденци. В сравнение с март т.г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки от чужденци и спад на тези от българи.
Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през февруари 2014 г. са 7175 и намаляват спрямо предходния месец с около 9%.
В цялата страна общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2014 г., е 699.7 хил., или с 19.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2014 г. се увеличават с 10.6% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 321.2 хиляди.