Отпадна една от големите въпросителни около готвения договор с „Топлофикация“ за изгаряне на боклука в пещите на енергийната ферма. Част от съветниците изказаха опасения, че предвидения безсрочен контракт може да превърне общината в заложник.
Проектодоговорът с „Топлофикация“ за безвъзмездно предоставяне на битовите отпадъци на Русе за изгаряне е безсрочен, но в условията сме заложили възможност Общината да го прекрати по всяко време с едногодишно предизвестие, съобщи вчера пред икономическата комисия зам.-кметът Свилен Иванов.
Той обясни, че това е застраховка в случай, че през годините се появи друг кандидат, който би желал да купи боклука.
На този етап такъв вариант няма, каза Иванов. Той уточни, че в България в момента има 4 завода за сепариране на отпадъци - в София, Пловдив, Варна и Търговище, и навсякъде общините плащат за обработката. Цените варирали от 40 до 80 лева за тон. Единствено в Търговище била 14 лева на тон, но пък в този случай ефективността била едва 20% по-малко депониран отпадък на сметището.
Зам.-кметът Свилен Иванов съобщи още, че от друга страна „Топлофикация“ също ще има право да прекрати договора с едногодишно предизвестие, но след 10 години.
Зам.-кметът по комунални дейности припомни, че първоначално намеренията на администрацията са били през септември да се пусне конкурс за правото на строеж за сепариращата инсталация върху общинския терен, а след това чрез обществена поръчка да се отдаде и дейността.
В този случай обаче нямаше никакви гаранции, че една и съща фирма ще спечели и двете процедури, коментира Свилен Иванов. Според него сделка с „Топлофикация“ е най-доброто за Русе. Иванов призна, че с фирмата отдавна се водели преговори, но при предишното руско ръководство нищо не било постигнато. Ако отпадъците не се изгарят в Русе, най-близкият завод, където това би могло да се направи, е в Девня, уточни Иванов.