Едно от щъркеловите гнезда в Ряхово, което бе унищожено преди седмици от късо съединение, вече е възстановено. Специална платформа, изработена от община Сливо поле и монтирана от екип на „Енерго-Про“, послужи за основа на новия щърков дом.
Тази двойка щъркели в продължение на години отглежда поколенията си в гнездо върху електрически стълб. На 26 май един от проводниците се е скъсал и гнездото се е подпалило. Незабавно са сигнализирани всички институции и в общината за първи път се наемат да изградят платформа по модел на тези, правени от „Енерго-Про“. Точно енергетиците са поели грижата и за спасяването на малки пилета, които често се случва да падат от гнездата, преди да са се научили да летят.