Близо осемте тона оборудване, от което ще бъде сглобен новият линеен ускорител в Комплексния онкологичен център на Русе, вчера бяха доставени и започна монтажът на апаратурата. Съвременната техника струва близо 6.8 милиона лева, а парите са по европейската програма „Регионално развитие“.
По сглобяването на елементите работят български и английски специалисти и до края на следващата седмица тяхната работа трябва да приключи. Предстои обучение на медиците и физиците, които досега не са имали достъп до такава съвременна техника от най-висок клас.
Първият пациент с необходимост от лъчетерапия ще бъде лекуван през март идната година, като капацитетът на апаратурата е 1000 души годишно. Управителят на КОЦ-Русе д-р Камен Кожухаров съобщи, че се очаква да бъде монтиран и многосрезов компютърен томограф, който също е част от техниката по проекта.