Пожарна с мощна помпа с дебит 110 литра в секунда, която се задвижва от дизелов двигател от руски танк, помага в борбата за отводняване на сгради, улици и земеделски земи. Уникалната машина е на въоръжение от над 35 години, но все още служи вярно и безотказно на спасителния отряд на Пожарната. Използва се най-вече в райони със силно замърсена вода, което може да доведе до повреждане на  новата техника.
Подобни стари пожарни и отводнителна техника ще бъдат предоставяни на доброволци за борба с природните бедствия основно в малките общини, където няма противопожарни служби като Иваново, Ценово и Борово. Те проявяват интерес, а първият ЗИЛ вече е предоставен на доброволци от Сливо поле, които дори са изпробвали възможностите му.
Седем са автомобилите, които русенската пожарна може да предостави за подобни нужди. Оказва се, че заявките са повече от наличната техника, затова ще се прецени как специализираните машини да се разпределят по най-добър начин.