През първите две тримесечия на 2013 г. започват да се забелязват и първите положителни сигнали на пазара на труда в някои от областите в Северна България - най-вече Плевен, Габрово, Русе, Варна и Добрич. Това e  eдин от основните изводи в първия съвместен тримесечен икономически анализ на Пощенска банка и Института за пазарна икономика. Двете организации ще си сътрудничат за изготвяне на тримесечни обзори на българската икономика.
От началото на 2013 г. заетите започнаха да се покачват в абсолютен размер след 16 поредни тримесечия на спад. Това е и най-солидният показател, че вече се създават нови работни места и реалното възстановяване на пазара на труда е започнало. Остава, разбира се, отворен въпросът дали тази тенденция ще се запази на фона на забавящата се икономика. Все пак традиционно има времеви лаг между икономическия ръст и движението на заетостта, така че до края на годината най-вероятно ще наблюдаваме плавно нарастване на заетите, се казва в анализа. Според експертите на двете институции Южна България като цяло показва по-бързо и убедително преодоляване на кризата.
Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото полугодие на 2013 г.
Депозитите на домакинствата продължават устойчиво да нарастват, като през 2013 г. вече надвишават 35 млрд. лв. Разбивката показва, че увеличението е предимно по отношение на по-големите депозити (напр. над 20 хил. лв.), като логично склонността към спестяване се проявява най-силно при хората с по-високи доходи и тези, които в по-малка степен са засегнати от кризата.
През 2012 г. средногодишният общ доход на домакинствата отбеляза най-чувствителното си повишаване от началото на кризата - реален ръст от 11,1%,като този висок темп над 10% се запазва и през първото полугодие на 2013 г.
Продължава тенденцията за увеличаване на дела на заетите лица в домакинствата и на нивата на заплащането на труда в икономиката. Наблюдава се и първото чувствително увеличаване на доходите от пенсии от началото на кризата след като пенсиите бяха повишени от април 2013 г. В резултат от това през второто тримесечие номиналният ръст на пенсиите достигна  10,5% на годишна база, преустановявайки период от осем поредни тримесечия на спад.
И през 2013 г. средната склонност на домакинствата към консумация се задържа на стойност над 0,80 (на всеки 1 лев доход домакинствата в страната потребяват над 80 стотинки). През второто тримесечие тя е 0,83, при 0,82 през същия период на 2012 г. Заедно с увеличаването на доходите от заеми и кредити през първото полугодие, повишението индикира постепенно стабилизиране на очакванията на домакинствата за техните бъдещи доходи, се казва в анализа на ИПИ и Пощенска банка.