В края на септември предложенията за покупка на ниви от големите фондове инвестиращи в земеделска земя като „Адванс Терафонд“, „Ставен“, „Риъл булленд“ и др. са на нива средно с 10% по-ниски от летните, съобщиха от „Русе ленд“. Според посредническата фирма промяната е логична предвид понижените почти наполовина изкупни цени на реколта 2013 г. и оттеглянето на много зърнопроизводители от този пазар. Фондовете купуват по-предпазливо и предвид преобладаващите дългосрочни арендни договори, съпътстващи купуваните от тях ниви и несигурността за доходите от ренти в предстоящия период.
Офертите на фондовете за покупка на ниви в Русенска област остават на ниво 680-780 лв./дка. Между различните региони обаче разликите са значителни. Запазва се тенденцията за по-високи оферти в Североизточна България - средно 670-720 лв./дка в Разградска област, около 700 лв./дка в района на Свищов. Прави впечатление, че силно намалява броят на сделки в Силистра и Добричка област, където фондовете купуват по-рядко земя, а малкото продавачи все пак успяват да уговорят приемливи цени с местните земеделски производители.
В момента във Видинско земя се купува между 500 и 550 лв./дка, в Монтанско около 600-630 лв./дка, а в Плевенско цените варират между 650 и 700 лв./дка. Още по-ниски са офертите на големите фондове за райони като Антоново, Ловеч, Луковит - между 480-520 лв./дка. Разбира се, в тези райони сделки се сключват и на по-високи цени - предимно за необременени с дългосрочни арендни договори ниви.
Общото ни мнение за състоянието на пазара е, че той никога не е бил толкова диференциран, като ножицата в цените е максимално разтворена - от 350 лв./дка за някои райони в Южна България до 1400 лв./дка за по-големи парцели в Добричко, т. е. почти 4 пъти, казаха от „Русе ленд“.