По какво жителите на кв.„Здравец“ се различават от хората, които живеят в кв.“Дружба“ например. Това е замисълът на обществената поръчка на Община Русе за извършване на геомаркетингово изследване.
Анализът цели да се изясни профилът на русенци и нуждите, които произтичат от техния статус. Затова ще бъде подробно проучен набор от индикатори като пол, възраст, социално положение и заетост на хората от различните квартали. Така ще се изведе обективното състояние на отделните места.
„Когато хората ни питат защо ще се строи детска градина там или ще се ремонтира друго заведение тук, ние ще имаме емпирично обосновано решение“, обясни замисълът на изследването зам.-кметът Страхил Карапчански.
Освен това ще бъдат изследвани и конфликтните точки по русенските улици, местата с най-натоварен трафик и  повишен брой катастрофи. С тези данни пък мотивирано ще бъдат определени позициите, на които трябва да се поставят легнали полицаи или пешеходни пътеки. Такава статистика от години се води от КАТ.
Въпроси защо в една част на града се поставя нова спирка, а в друга се ремонтира улица например, са често повдигани от страна на гражданите. Обективните отговори на тях всъщност ще бъдат получени именно чрез геомаркетинговото изследване. Данните от него ще са особено ценни и по време на обществените обсъждания, които са задължителни за скъпите проекти.
Анализът е особено необходим за кандидатстването по проекти с европейско финансиране и се прави във връзка с подготовката на общинския план за развитие 2014-2020 година и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Освен това получените данни ще са в помощ на инвестиционните проекти за новите оперативни програми. Това е модел от западноевропейските градове, който служи за планиране на тенденции, обясни още Карапчански.
Обществената поръчка за изготвяне на изследването е на прогнозна стойност 65 000 лева.