Нисово и Сваленик са двете села в Русенска област, в които изобщо липсва покритие на цифровия телевизионен сигнал. В тези две села изобщо не се хващат качените на първия мултиплекс на „НУРТС Диджитал“ най-популярни канали - bTV, Нова телевизия, TV7, News7, bTV Lady, РИНГ, Diema Family. Според предоставените от компанията данни, има някаква вероятност (под 10%), живеещите в Нисово и Сваленик да приемат Bulgaria on Air. Засега не са публикувани данни за обществения мултиплекс, от който се излъчват програмите на БНТ1 и БНТ2, така че покритието на държавните два канала е неясно.
Според справката на „НУРТС Диджитал“ под 10% е покритието в разположеното на границата на областта Лом Черковна. Между 10-30% са обхванати Волово, Пепелина и Караманово, а между 30% и 90% е покритието на Батин, Бистренци, Босилковци, Дряновец, Полско Косово, Писанец, Бъзовец, Помен, Широково, Кошов, Мечка, Пиргово, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен, Долно Абланово, Николово, Кошарна, Юделник и Беляново.
Тъй като мултиплексите са три, е възможно в по-малките населени места да се приемат само програмите на един или два от тях.