Писма с весели послания и предложения как да накарат усмивките да изгреят на повече лица написаха и изпратиха до съседните класове децата от ОУ „Ангел Кънчев“. Във вчерашния световен ден на усмивката те бяха посрещнати с пъстри балони в класните стаи, а на блузката на всяко от децата бе залепено познатото усмихнато личице на Харви Бол. Идеята ни бе да покажем на децата, че училището не е само строго и сериозно и в него е по-добре и лесно да се живее с усмивка, каза директорът Нели Дечева.