Марина Братанова получи наградата на името на Бойка Добрева - за изявен млад изследовател в областта на етнологията и медиевистиката. Това се случи на седмото издание на Царшишманови четения на асоциация „Онгъл“ в Самоков. Марина е студентка във Великотърновския университет, тя е дъщеря на русенските учители Братанови и в последните две години работеше на терен в Самоков заедно с етнографите Десислава Тихолова и Искра Тодорова от Къщата на Калиопа. Tя е четвъртата русенка с тази награда за седем години от учредяването й.