Само две са пълните шестици по математика, които ще отворят вратите на желаните гимназии за техните притежатели. По български език няма нито една кръгла шестица, но пък средният успех на седмокласниците по родната реч е 4.075, по-висок от този по математика - 3.586.
Според справка, изготвена от Регионалния инспекторат по образованието, на приемния изпит по български най-масови са много добрите оценки, а по математика - с единица по-надолу. Колко точно са слабите оценки, засега не е ясно, тъй като програмният продукт на министерството не позволява разграничение между успеха на децата от външното оценяване и постижението за кандидатстване.
Първите анализи сочат, че резултатите в Русе и региона тази година повтарят миналогодишните, т.е. нивото нито се е повишило, нито е паднало чувствително.
София-град, Смолян, Варна и Търговище са на челните места по най-високи резултати, а учениците от Плевен, Разград, Пазарджик са се представили най-зле, но тенденцията показва повишаване на резултатите във всички региони на страната.