15 фирми от Русенска област фигурират в годишната класация Топ 100 за 2012 година, която ежегодно се изготвя от Българската търговско-промишлена палата. Класацията представя търговските дружества с най-добри постижения за миналата година. Класирането е в 5 категории, като са обхванати 5860 фирми, създаващи 76.54% от БВП на страната.
Сред стоте фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби в периода 2011/2012 година на 35-о място е „Петър Караминчев“ с ръст от 207.51%. Нетните приходи от продажби за 2012 година на дружеството за производство на химически продукти са 1270 хил. лева. Печалбата е 341 хил. лева.
„Искра груп“ ООД е на 45-о място с ръст от 189.19%. Нетните приходи от продажби за 2012 година на дружеството за търговия са 749 хил. лева.
„Атлас Копко Лифтън“ ЕООД е на 93-о място с увеличение на приходите от 122.89% до 68 372 хил. лева през 2012 г. Печалбата е била 10 747 хил. лева.
„Екопластикс“ ЕООД е на 98-о място с ръст от 120.25%. Нетните приходи от продажби за 2012 година на дружеството за химически продукти са 522 хил. лева. 237 хил. лева е бил този показател през 2011 година, а  печалбата е 101 хил. лева.
Сред стоте фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2012 година, на 11-о място е „Брани“ ЕООД. Търговското дружество постига фантастичните 112.50 лева печалбата на 100 лева собствен капитал.
Търговската фирма „АСТ“ ООД е на 23-о място с 99.49 лева печалбата на 100 лева собствен капитал, а „ЕУ Спийд“ ЕООД, занимаващо се със спедиция и транспорт - на 32-о място с 97.73 лева. „Алфа тим“ ЕООД  е на 88-о място със 79.41 лева  печалбата на 100 лева собствен капитал, а „Екопластикс“ ЕООД на 100-о място със 76.52 лева.
Сред стоте фирми, класирани по намаление на задълженията през 2012 година спрямо 2011 година при реализиран положителен финансов резултат и ръст на нетните приходи през 2012 година спрямо 2011 година на 21-о място е „Атлас Копко Лифтън“ с 63,67% намаление на задълженията. „Алфа тим“ е на 24-о място с 62.04%, „Сиана комерс“ -  на 32-о място с 56.33%, „Ден Бравен България“ ЕООД - на 37-о място с 55.29% , „Специални телове и гвоздеи“ АД - на 40-о място с 52.05%, „Венто“ ООД - на 49-о място с 48.57%, „Агроремпроект -98“ АД - на 64-о място с 42.29% и „МИР-95“ ЕООД - на 97-о място с 32.84%.
Сред 50-те фирми, класирани по ръст на печалбата през 2012, на 13-о място е „Петър Караминчев“, а „Дирадо“ ООД - Сандрово е 44-о.
Палатата дава и Топ 10 фирми с максимални приходи от продажби в съответните райони за планиране. В Северен централен район на второ място е „Булмаркет ДМ“ ООД с нетни приходи от продажби за миналата година в размер на 202 037 хил. лева, на четвърто е „Каолин“ АД със 117 431 хил. лева, „Оргахим“ АД е на 8-о място с 82 969 хил. лева, а „Ведима“ ООД - Русе - на десето със 71 504 хил. лева.