С новата система за достъп в Общината охранителите снимат личните ни карти, оплакаха се граждани. Хората смятат, че този „Биг брадър“ нарушава правата им и се притесняват, че с тази информация би могло да се злоупотребява.
По този повод „Утро“ провери какви данни влизат в общинския компютър, на какво основание, за какви цели се ползват и колко време се съхраняват. При това лично тествахме системата.                 
Всеки посетител, за да влезе в някоя от сградите на Общината, задължително минава през т.нар. достъп контрол. За целта той трябва да се идентифицира чрез личната си карта. Охранителите я прекарват през специално устройство, което разчита уникалния й баркод. По този начин в компютърната система влиза личната информация, а на екрана пред служителя на КООРС веднага се изписват трите имена на посетителя и неговото ЕГН. След това срещу името се изписва номерът на стаята, в която човекът има работа и му се издава пропуск със съответното име. Пропускът е снабден с магнитна лента, чрез която посетителят си отваря вратата на влизане и излизане. Така охраната може да проследи времето, което всеки външен човек е прекарал в Общината. Докато той не напусне сградата, срещу номера му свети червено.
Важно е да се отбележи, че ЕГН-то се записва, но още при издаването на пропуска то изчезва от екрана. Шефът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров обяснява, че това е мярка за сигурност на личните данни. Последващ достъп до тях в случай на нужда има само един човек, който е администратор на лични данни.
С новата система пестим време на гражданите, защото по-рано данните от личната карта се записваха в специална тетрадка. Сега цялото това упражнение става много бързо. Представете си за какво говорим - от тестовете в края на 2012 година досега сме отчели 23 000 посетители в 3-те сгради на Общината, казва Спасимир Димитров.
Общинският шеф е категоричен, че русенци няма защо да се опасяват, че ЕГН-то им или друга важна лична информация може да бъде използвана с нечисти намерения, така че те да пострадат. Всички процедури са съобразени със закона, Общината има лиценз за администратор на лични данни, а конкретните лица носят наказателна отговорност, ако злоупотребят с нея, подчертава той. Базата лични данни се пази до 1 месец. 
Новата система за достъп е въведена с оглед на сигурността и обществения ред, но и за целите на анализа, който е необходим за подобряване на работата на администрацията, коментира и кметът Пламен Стоилов.
През същата система минават и общинските служители. Всеки от тях има служебен пропуск, с който се чекира при влизане и излизане от сградата. Така в реално време се отчита кой колко пъти на ден е излизал от Общината, кога идва на работа и кога си отива. Така че освен гражданите и общинарите са под постоянния надзор на „Биг брадър“. Откакто са сменени вътрешните врати, гражданите и служителите влизат от различни места. По този начин надзорът е още по-стриктен.
Новата система за достъп и подмяната на вратите е излязла около 14-16 000 лева, казват от Общината.