МВР открива имейл адрес [email protected]  за сигнали за неправомерни действия на униформени служители, осъществяващи проверки и контрол на пътя, съобщиха от министерството. В сигнала трябва да бъдат посочени дата, час и място, обстоятелствата, при които е станало спирането, както и данни за екипа - полицейски номер /изписан на капака на патрулния автомобил/, регистрационен номер на автомобила, име или номер на служител/служителите.

Инструкция за организацията на работа и реда за осъществяване на дейността по пътен контрол, влязла в сила на 10 септември т.г., регламентира случаите, при които патрулите, осъществяващи пътен контрол, ще спират водачи на превозни средства.

Те са, когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата; има явни неизправности на пътното превозно средство или разположението на товара създава опасност за участниците в движението; начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество; съществуват данни или предположения, че водачът е участвал в пътнотранспортно произшествие или в извършването на престъпление.