Безработицата в Русе ще расте пред следващите месеци. Това стана ясно вчера по време на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. Според Кремена Калчева от Регионалната служба по заетостта това е съвсем нормално явление, което се наблюдава всяка зима след края на туристическия сезон и не трябва да звучи стряскащо.
Въпреки това, данни на службата сочат, че през периода януари-август 2013 година безработицата в Русе е била по-ниска в сравнение със средната за страната. Средномесечно нивото й е достигало 10.5% за сравнение с 11.3% в национален мащаб. Най-нисък е процентът в Русе - 6.2%, а най-висок във Ветово - 35.1%. Повечето безработни са жени, а почти 1800 от всички 10 762 регистрирани са младежи на възраст до 29 години. Особено висок е делът на хората над 50 години, които не могат да се устроят на пазара на труда - 43.4%.