С трета почетна титла „Доктор хонорис  кауза“ беше удостоен ректорът на Русенския университет проф.Христо Белоев. По време на тържественото откриване на учебната година в университета „Василе Александри“ в румънския град Бъкау ректорът проф.Валентин Недефф връчи на русенския си колега плакет, диплом и грамота. Отличието е признание за приноса на проф.Белоев в развитието на контактите между двете висши училища. Той e зам. главен редактор на научното списание на университета в Бъкау и съпредседател на организационния комитет на научната му конференция.
Проф.Белоев е „Доктор хонорис кауза“ и на Аграрния университет в словашкия град Нитра, и на Държавния университет в руския Толиати.