Болница „Медика“ иска да прави патолого-анатомично отделение и болнична аптека в сутерена на корпусите 5 и 6 на ДКЦ-2 /бившата Трета поликлиника/. Това ще даде възможност за повишаване на качеството на медицинските услуги и за обучение на млади лекари.
В момента тези помещения са наети от частната болница и за това тя плаща наем на ДКЦ-2. Те обаче се водят лекарски кабинети и за да се превърнат в патолого-анатомично отделение и аптека, трябва да се промени предназначението им, което ще бъде за сметка на инвеститора. За това обаче е необходимо съгласието на общинските съветници. Предложението на МБАЛ „Медика“ влиза за гласуване в Общинския съвет.
Както е известно, за ДКЦ-2 има решение за приватизация. За тази цел Общината апортира в него и общинската част от сградата на бившата Трета поликлиника. Новият собственик ще бъда задължен в следващите 15 години да запази предназначението на имота и за същия срок да продължи договорите на лекарите, които в момента са наематели на общинската част в него.