Декларираните 20.9 тона натриев дионит в пламналия склад на „Каолин“ в Сеново не съответстват на реално съхраняваните, като в определени моменти количеството е било надвишавано. Това констатира РИОСВ след проверка в халето, в което на 1 юни се самозапалиха тонове химикали и предизвикаха отцепване на района и намеса на спасителните екипи на пожарната.
Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда фирмите, съхраняващи опасни химични вещества, се класифицират с нисък и висок рисков потенциал в зависимост от вида и количествата им. В случая съхранявания през проверявания период натриев дионит надвишава пределните количества за нисък риск, за което не е подадено уведомление до екоминистерството. За това нарушение на „Каолин“ ще бъде съставен акт, съобщиха от инспекцията и посочиха, че на фирмата е дадено предписание да предаде отпадъците от химикалите, предизвикали аварията, на специализирана фирма.