След серия сигнали за остра задушлива миризма над Русе на спешния номер 112 и на Зеления телефон в Регионалната екоинспекция е била извършена внезапна проверка във фирма „Монтюпе“ и са установени нерегламентирани отваряния на вентилационните им съоръжения, съобщиха от РИОСВ.
Миризмите са усещани най-често вечер, след 21 ч и в рамките на града това е било вследствие на източен вятър. Азотните съединения са достигали кварталите „Възраждане“, „Здравец“ и дори площад „Свобода“. Точно по това време на денонощието е направена и проверката от еколозите - след 21 ч в последния петък на септември.
Информацията на експертен език казва, че „всички технологични вентилационни отвори - тип „жалузи“, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале 1, са отворени. Данните на автоматичната измервателна станция на гр. Русе са показали, че вятърът е с посока изток-североизток, със  скорост 1,7-2 м/сек“.
В началото на септември експертите на РИОСВ-Русе са извършили контролна проверка на „Монтюпе“, за да проследят дали фирмата изпълнява плана си за намаляване на интензивно миришещи вещества от производството. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение, което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. То ще бъде пуснато в средата на този месец след нови измервания на емисиите в околната среда и за качеството на въздуха в производствените цехове. Дотогава еколозите са забранили на „Монтюпе“ да отварят вентилационните съоръжения.
За нас е важно да запазим здравето на русенци и да не допуснем да се повторят събитията с хлора отпреди 30 години, коментира за „Утро“ директорът на РИОСВ Дауд Ибрям.