Русе ще има завод за преработка на отпадъци. Инвестиционното намерение е на „Топлофикация“, съобщи кметът Пламен Стоилов. Компанията предлага срещу безвъзмездно предоставяне на сметта от Регионалното сметище и на общински терен да изгради със свои средства сепарираща и изгаряща инсталации. Енергията, която се отделя при изгаряне на биологичните отпадъци, ще бъде използвана за производство на пара и електроенергия. Освен това „Топлофикация“ иска да оползотворява и твърдите отпадъци от водите в пречиствателната станция.
Кметът Пламен Стоилов съобщи, че инвестиционното предложение вече е внесено в Общинския съвет и ще се гледа на октомврийската сесия. Следващата седмица с него ще бъдат запознати и останалите 4 общини, които ползват Регионалното депо.
Оползотворяването на боклука е от изключително значение за Русе и за неговите граждани, тъй като отчисленията за депонирането му на сметището от следващата година скачат от 15 за 35 лева за тон, коментира кметът Пламен Стоилов.
Изп.директор на „Топлофикация Русе“ Георги Недев обясни пред „Утро“, че сепариращата инсталация ще бъде направена върху общинския терен в близост до депото и по данни на Общината ще струва около 10-12 млн. лева. Отделно дружеството ще инвестира в оборудване, с което котлите на ТЕЦ-а да се пригодят за изгаряне на биологичните отпадъци, които ще останат след отделянето на годните за вторична преработка отпадъци като пластмаса, метали и стъкло. Размерът на това вложение все още се изчислявал.
По сметки на дружеството боклукът, който годишно се генерира на депото, е между 50 и 70 хил. тона. След изгарянето най-много от 2 до 5% от него щели да се върнат отново на сметището.
С преработката на отпадъците от депото и пречиствателната станция „Топлофикация“ си поставя две цели: икономическа и социална. Икономическата ще бъде постигната, като се замени част от скъпите руски въглища с евтиния биологичен отпадък, което ще снижи цената на произвежданите пара и електричество. Социалната произтича от първата, защото, ако боклукът продължи да се трупа на сметището, това ще излезе солено на общините, а оттам и на гражданите. Георги Недев подчерта, че топлофикационната компания не гони максимална печалба, но разчетите й сочели, че в по-далечно бъдеще инвестицията им ще се изплати. Между 10 и 20% от енергията, която произвеждаме, смятаме, че ще можем да добиваме от боклука на 5-те общини, поясни изп.директор на „Топлофикация“.
Ако предложението на дружеството бъде одобрено от общинските съветници, плановете са заводът да е готов до края на 2014 година или най-късно до началото на 2015-а.