Община Бяла и Кметство 1 на Букурещ през есента ще подпишат протокол за сътрудничество в румънската столица. Това беше договорено вчера в Бяла с гостите от Букурещ, чиято визита бе организирана от изп. директор на „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и зам.областния управител Айлян Карамехмедова.
Интересът на най-развития район на румънската столица към Бяла е провокиран от дарението на бизнесмена Гелу Паламару в градчето - указателни табели с имената на всички беленски улици. Табелите в Кметство 1 също били негово дело.