Останките на ЛВЗ са оценени на 17 320 218 лева и предстои да бъдат продадени нацяло по решение на общото събрание на кредиторите. В оценката влиза и музеят за 140-годишната славна история на това огромно предприятие, в което препитание намираха хиляди русенци.
Земята и сградите на ЛВЗ са оценени на 15 410 010 лева, дълготрайните материални активи - на 1 261 952 лв., а краткотрайните - на 648 256 лв.
Синдикът Драгомир Григоров е поискал и съдът е разрешил да бъде обявен търг за „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД.
Въпросът е обаче дали ще се намерят купувачи.
ЛВЗ бе обособена част от структурата на БДЖ допреди 13 години. Впоследствие бе отделено като самостоятелно акционерно дружество, а през 2001 година бе приватизирано. През 2007 г. заводът е препродаден на групата „Железопътна инфраструктура - холдингово дружество“ АД, която се свързва с Васил Божков.
През 2011 година заводът реално спря работа и последваха купища съдебни дела от работници за неплатени заплати, в края на 2011 година се стигна и до публична продан на имущество при съдия-изпълнителите. Тогава бе изкупена и голяма част от машините на ЛВЗ. Затова сега за кредиторите на предприятието останаха главно земи и видимо амортизиран сграден фонд.
Пак по това време две малки фирми поискаха обявяване в несъстоятелност на завода. Общата сума на задълженията на ЛВЗ към тях възлизаше едва на 7800 лева. Когато делото за фалита на „Локомотивен и вагонен завод“ ЕАД тръгна, към кредиторите се присъедини и банка ОББ - оказа се, че ЛВЗ й дължи над 24 милиона лева. 
През юли 2012 година ЛВЗ бе обявен в несъстоятелност. А това лято, след като се оказа безрезултатно изчакването някой да предложи оздравителен план и да поиска да съживи старата русенска легенда, се тръгна към разпродажбата му.