Министерството на културата официално обяви резултатите от конкурсите за директорските постове в драматичен театър „Сава Огнянов“ и Русенската опера.
Деветчленна комисия с председател проф.Ромео Попилиев е провела конкурса за театрален шеф и нейното заключение е, че най-подготвен за директор е Орлин Дяков. Той е получил 600 точки при максимален брой 684 точки. Другите двама кандидати - Дина Шошева и Таня Карбова, не са получили необходимия минимум точки, съобщават от МК.
Комисията за избор на директор на Русенската опера е включвала 12 души, председател е бил проф.Георги Костов. Конкурсното жури класира на първо място Найден Тодоров, който е събрал 410 точки при максимален брой 444. На второ място е Аделаида Якимова с 318 точки. Третият кандидат - Бойко Цветанов, не е събрал необходимия минимум точки, гласи заключението на комисията.