След смяната на общопрактикуващия лекар хората имат право веднага да се възползват от услугите му и това се прави за първи път от въвеждането на системата на Здравната каса. Досега здравноосигурените, които правят промяна на лекаря си, трябваше да изчакат следващия месец и едва тогава получаваха право да посещават кабинета на новоизбрания доктор. Сега това е променено и те могат още в същия ден да се обърнат за помощ към новото джипи. От РЗОК-Русе очакват около 4000 здравноосигурени да направят смяна и да се насочат към друг медик.