Системата за електронен прием в детските заведения е обновена според промените, приети от Общинския съвет. Всички подадени преди това заявления е необходимо да се актуализират, а всеки заявител да коригира личния си профил чрез паролата, получена при регистрация, съобщиха от пресслужбата на Общината.
Подробна информация русенци могат да получат на сайта dzpriem.ruse-bg.eu. В него може да се влезе от електронната страница на Общината, където се избира „Прием в детски заведения“. Редакция на заявление може да се направи до 24 часа на 17 юни 2014 г. Промените са актуални само за прием в целодневни детски градини, обединени детски заведения и яслени групи в тях.
Първото класиране ще бъде обявено на 20 юни 2014 г.