4575 са регистрираните безработни през август в Бюрото по труда в Русе. Техният брой остава почти непроменен спрямо юли. През изтеклия месец препитание са намерили 319 души. Най-голям е делът на образованите с диплома поне от средно специално училище, отчете временно изпълняващият директор на бюрото Мария Пеева.
26% от хората, които са си намерили работа, са младежи на възраст до 29 години, които се смятат за една от рисковите групи за реализация на пазара на труда.
409 са свободните работни места. Те са най-често от преработващата промишленост, като впечатление прави, че сред най-търсените професии се открояват не само редовните продавачи, монтажисти, работници в строителството и дървообработването, но също учители и възпитатели.