Инвестициите в акции на борсово търгувани фондове за земя дава доходност близка до тази при директно закупуване и отдаване под аренда на ниви. Това показва анализът на резултатите на най-популярния АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел) у нас - “Адванс Терафонд”.
В началото на 2011 г., т.е. преди три години, акциите на публичното дружество се търгуваха по около 1,18 лева. Днес те струват 2,43 лева или чистата печалба от увеличаване стойността на ценната книга е 1,25 лева. Публичното дружество обаче реализира много добри печалби от покупко-продажбата на земя и от получаваните от нея ренти, които също дават на акционерите. По закон за дивидент се разпределят най-малко 95% от печалбата на всеки АДСИЦ. Миналата седмица най-голямото публично дружество, инвестиращо в земеделска земя, обяви дивидент за 2013 г. от 0,3979 лв. за акция. За предишните две години - 2011 и 2012 г. дивидентът бе съответно 0,25 лева и 0,493 лева за акция или общо 1,14 лева на акция. След приспадане на данък от 5% върху дивидентите, за всеки акционер остават чисто по 1,08 лева.
Така че покупката на една акция на “Адванс Терафонд” в началото на 2011 г. за 1,18 лева до момента е донесла 1,25+1,08=2,33 лева или почти 200% процента печалба. Това е все едно да сме си оставили парите на депозит с 43% процента годишна лихва.
Инвестицията в земеделски фондове като “Адванс Терафонд” вероятно ще остане много добра алтернатива за вложители с по-малко средства и познания за пазара на земя, въпреки че тези фантастични резултати едва ли ще се повторят. Трябва да се отчете фактът, че процент от печалбата остава за управляващото дружество - разход, който липсва за човек, който сам купува и отдава под наем земя. Фондът обаче може да прави операции, непосилни за отделния инвеститор - да купува разпокъсани парцели, да ги комасира и продава много по-скъпо. Точно тази стратегия носи основните печалби на “Адванс Терафонд” - продажните стойности през последните години бяха близо 2 пъти по-високи от покупните. Напоследък фондът сключва и арендни договори за нивите си на все по-добри ренти. Според местни брокери през настоящата кампания те са между 50 и 60 лв./дка, което прави очакванията за запазване на добрата доходност и в бъдеще съвсем реални. Тя почти сигурно няма да е 200% и в следващите три години, но дори да остане в рамките на 5-7% годишно, ще бъде по-добра от лихвите в банките.