Няма нарушения в процедурата по избор на изпълнител  на поръчката за поддържане на зелените площи на Русе и кварталите, реши Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Тя остави без уважение претенциите на тримата жалбоподатели - общинската фирма „Паркстрой“ и двата консорциума „Русчукцвет“ и „Агроспектър“. 
Това се случва дни след бурния дебат в общинския съвет за съдбата на „Паркстрой“ и пороците на „зелената“ поръчка. На практика становището на антимонополните експерти потвърди позицията на общината и бетонира за изпълнител консорциума между „Вектор“ и „Инфрабулпак“ с име идентично на това на общинското дружество - „Паркстрой“.
Решението на КЗК обаче не е окончателно и може да се обжалва във Върховния административен съд, което и се очаква да се случи.
И тримата жалбоподатели атакуват поръчката в почти едни същи пунктове, но нито един от аргументите им не е приет. Според КЗК няма никакви основания да се смята, че ландшафтните архитекти в комисията нямат необходимата квалификация и опит по отношение на предмета на поръчката, както гласи един от пунктовете в жалбите. Това че експертите не били включени в списъка със специалисти на Агенцията за обществени поръчки, не било от съществено значение, тъй като това не било задължително по закон.
Общинската фирма „Паркстрой“ се жалва, че е получила оценки за всичките 4 позиции, макар да е кандидатствала само за 2. Това е техническа грешка и несъществено нарушение, отсича КЗК.
Антимонополната комисия отхвърля и всички обвинения по отношение на консорциума победител. Опонентите му твърдят, че той не се е грижил за 1500 дка зелени площи и не разполага с нужния персонал и специалисти. По договора с община Русе обаче „Вектор“ е поддържал два района с площ 1561,4 дка. От представената документация пък се виждало, че 36 от служителите на консорциум „Паркстрой“ ДЗЗД са получили нужната квалификация в Центъра за професионално обучение на „Булстарс“ ЕООД. „Булстарс“ е свързана със собственика на хотел „Космополитан“ и както писа „Утро“, срещу нея Окръжният съд откри производство по несъстоятелност по искане на „Пума“.
Комисията за защита на конкуренцията е категорична, че консорциумът победител в поръчката напълно отговаря и на другото условие - за 40 души персонал през последните 3 години.
Претенциите на жалбоподателите по отношение на оценката на ценовите им оферти също не са намерени за обосновани. Не е прието и становището на разградската „Агроспектър“, че е отстранена от поръчката неправилно. Комисията подкрепя тезата на общината, че разценките на разградската фирма са нереално занижени и могат да изложат на риск изпълнението на дейностите по поддръжката на зелените площи.
Ако и Върховният административен съд потвърди изводите на антимонополния орган, общинската фирма „Паркстрой“ ще се озове без основната си работа. Какво ще се случи с нея от там нататък, предстои да се реши през декември, когато специално създадена работна група ще предложи варианти.