Какво се е случвало действително във времената, описани в Новия Завет, и как е изглеждало разделението на света в географски ред, разказва книгата на Мерил Тени „Изследване на Новия завет“, издадена за първи път през 1961 г. Това е класическо пособие за колежи и богословски училища, а също и за читателите, изкушени от достоверността дори във вярата си.
Авторът прави общ преглед на историческия и културния контекст на древния свят, в който се появяват Новозаветните писания. Целта на изданието е да бъде подпомогнат съвременният читател на Новия Завет при правилното тълкуване и прилагане на текста на Свещеното Писание, казва русенският пастор на баптистите Ивайло Сяров, който е част от екипа на издателство „Нов човек“, заело се с благородната задача. Той допълва, че с трите си преиздавания досега в света книгата е доказала своята приложимост и полезност.
Фактите сочат, че на български език творбата на Мерил Тени е издавана на два пъти в ограничено количество, и то за целите на учебния процес в някои църкви. С настоящото издание целта е да бъде предоставено на всички църкви преработено и добре оформено томче, съобразено с последното трето издание на книгата. За да е всичко според правилата, правата за отпечатването на 368-те страници с текст, снимки, карти и схеми вече са откупени от оригиналния издател. Досега издателството е инвестирало 4450 лева и е изчислило, че за нуждите на всички църкви в България ще са нужни около 1200 броя от книгата.
За подготовката за отпечатване и за самото отпечатване на книгата в този тираж са необходими 7850 лева - сума, която е нищожна в сравнение с бюджета, който има Дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет точно за просветна дейност.
Към книгата на Тени почти като неразделна част е „Оксфордски Библейски атлас“, който е съставен от Хърбърт Мей и Хамилтън. Това е най-подробното подобно издание, съдържащо прецизно изработени картографски материали за древния свят, на които са отразени и съвременните селища.
Третото английско издание /от 1984 г./, въз основа на което е направен и преводът на българското му издание, е редактирано от д-р Джон Дей. Върху българското издание са работили основно проф. Николай Шиваров и покойният вече проф.Славчо Вълчанов. Тяхното участие допринася за уточняване на българските названия на топонимите и в оформянето на азбучния показалец в края на книгата, който е обогатен с допълнителна информация и е разположен на 30 страници.
В атласа свое място са намерили снимки на Библейските земи с текстове, изясняващи историческите епохи, картографска част и библейска археология. Този атлас е отпечатван веднъж вече от „Нов човек“ през 1998 г., но за рекордно кратък срок тиражът е изчерпан.
Своята подкрепа и категорична позиция за необходимостта от тази литература вече са дали проф.Емил Стоянов от Богословския факултет на Софийския университет, папският нунций Януш Болонек, ръководителят на Евангелската методистка църква пастир Даниел Топалски и пастир д-р Николай Неделчев, председател на Обединените евангелски църкви. Всички те с големи букви пишат в становищата си „Одобряваме“ и „Подкрепяме“ от името на своите християнски общности.
Единствено Българската православна църква мълчи. В Русенската митрополия са предоставени всички документи с подкрепителни писма и описание на инициативата. Това е станало още през месец май, но нито митрополията, нито Светият синод е дал своето официално становище по въпроса. Същото се случва и с държавната Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет. В бюджета на тази структура има заложени 50 000 лева годишно за издаване на просветна литература. Голяма част от тези пари изобщо не се харчи.
Поради странното мълчание на православната общност от издателство „Нов човек“ са принудени да търсят помощ от християни, за които е важно да има сериозна богословска литература. Самото издателство е инвестирало над 25 000 лева в подготовката на книжнината и единственото, което е нужно, е подкрепа за отпечатването й.