Обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в детските градини „Слънце“ и „Русалка“ минаха през Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/.
Според антимонополния орган процедурата в „Слънце“ трябва да бъде обявена отново, а градината трябва да плати на жалбоподателя „Нойма-2003“ ЕООД държавната такса от 850 лева.
Както става ясно от решението на КЗК, „Нойма“ атакува оценяването на участниците, като акцентът е върху показателя „Качество на продуктите и опит в предмета на поръчката“. Комисията открива технически несъответствия между обявлението и конкурсната документация, но основния порок намира в методиката за оценка. От нея не ставало ясно кога за качество на продуктите и опит на фирмите се дават нула точки, кога максималните 40 или по средата. Това се отразява върху избора на изпълнител, категорични са антимонополистите. Затова комисията отменя решението за атакуваните от „Нойма“ 8 обособени позиции, спечелени от конкурентната „Вела-М“.
Самата „Вела-М“ пък обжалва 6 обособени позиции на поръчка, но в детска градина „Русалка“. Антимонополната комисия оставя претенциите й без уважение.
Според „Вела-М“ не всички участници в процедурата са представили нужните документи, класирани са оферти с цени доста по-ниски от нормативно признатите, а при борсовите стоки разликата надолу надвишавала 25%. КЗК обаче смята за неоснователни подобни твърдения. Нещо повече, изтъква, че не е налице регулация на цените. В решението се посочва още, че предложените цени са пределни и се прилагат само когато цената на дребно в търговската мрежа на Русе към датата на доставката е по-висока от пределно договорената.
И двете решения на КЗК могат да се обжалват пред Върховния административен съд, а практиката показва, че фирмите обикновено не изпускат тази възможност.