Русенският окръжен съд откри производство по несъстоятелност на фирма „Булстарс“ ЕООД, управлявана от един от знаковите русенски бизнесмени Красимир Даков. Върху недвижимите имущества, касовата наличност и колите на „Булстарс“ се налагат възбрани и запори. Дружеството е обявено за неплатежоспособно и в него влиза временен синдик. Това е столичанинът Елин Топалов, който е предложен от един от кредиторите - Обединена българска банка. До първото събрание на кредиторите синдикът трябва да направи доклад за състоянието на фирмата. А самото събрание е насрочено за 18 октомври тази година.
Решението на съда стана известно едва вчера, въпреки че носи дата от 18 септември.        
Проверката в Търговския регистър показа, че все още не е обявено там, въпреки че по закон това следва да стане „незабавно“, а такива са и указанията, дадени от съда в самото решение. Магистрати обаче обясняват, че подобно забавяне се е случвало и друг път, така че го приемат за нормално.
Заради забавеното публикуване на съдебния акт не става ясно кои са основните кредитори, които до момента са се присъединили към делото и за какви суми претендират. Знае се, че един от тях е „Пума България“, по чието искане е започната процедурата. Освен това от публикувания в Търговския регистър финансов отчет на „Булстарс“ за 2012 година се вижда, че заради производството по несъстоятелност от ОББ са направили всичките си вземания предсрочно изискуеми.
Според Красимир Даков обаче дружеството може да си стъпи на краката и няма да стигне до фалит. „От „Пума“ заведоха иск, като твърдят, че им дължим пари за стоки, които обаче бяхме взели на консигнация. И уговорката беше да продадем каквото можем, а останалото да им го върнем. Само че после отказаха да си приемат обратно непродадените стоки и издадоха фактура за цялото количество. Това е предмет на отделно съдебно дело. Но когато те поискаха откриването на процедурата по несъстоятелност, от ОББ се присъединиха - те просто бяха длъжни да го направят, въпреки че в онзи момент сме били изряден платец към тях, нямаме просрочени вноски. И така се стигна дотук. Сега разчитам да направим добър оздравителен план, да продължим да работим и да изправим фирмата на крака - друго нямаме какво да направим“, обяснява самият Даков.
Както и друг път сме имали повод да уточняваме, Даков не е собственик на фирмата - едноличен собственик на капитала на дружеството е „Прима инвест груп“ АД, в която основен акционер е Галимир Енчев. Енчев е и едноличен собственик на капитала на „Хотел Космополитън“.