„Топлофикация Русе“ работи по програма за замяна на скъпите вносни въглища с отпадъчна биомаса от региона, което ще позволи не само да се използват значително по-евтини горива, но и по-лесно изпълнение на екологичните изисквания. В момента експериментално към въглищата се добавят 5% слънчогледови шлюпинки. Планира се до края на годината делът на биомасата в подаваното към котлите гориво да достигне 20%, като се използват отпадъчни продукти от пречиствателни станции, царевични кочани и стъбла, дървесен чипс и др.
Добавяйки 5% слънчогледови шлюпинки, горим 100 тона биомаса на ден, точно колкото са отпадъците от производството на „Астра Биоплант“ в Сливо поле. Добавяйки царевични кочани и стъбла ще подпомогнем и земеделците от областта, които сега ги изхвърлят, обясни директорът на „Топлофикация Русе“ Георги Недев. До достигането на планираните 20% има още дълъг път, предстои изграждането на сушилни за влажната биомаса, инсталации за раздробяването й и отделното й вкарване в котлите по различен път от въглищата. Трябва да се направят и технологични промени по котлите.
„Топлофикация Русе“ все още гори само руски въглища, които са с ниско съдържание на сяра и прах в отпадъчните газове. Преминаването към български въглища на този етап е невъзможно, тъй като котлите технологично не могат да работят с тях. Използването на биомаса би намалило значително разходите, тъй като един тон слънчогледови шлюпинки струва 80 лева, а тон руски въглища - 300 лева. Замяната носи съществена икономия дори при почти двойната разлика в калоричността - 3500 към 6000 ккал/кг.
Въвеждането на биомасата като добавено гориво би могло значително да намали инвестициите, необходими за изпълнение на европейските екологични изисквания по отношение нивата на азотните окиси. При съществуващото основно оборудване, технология и горивна база, новите изисквания в областта на околната среда биха могли да се изпълнят само чрез изграждане на огромни и скъпоструващи очистващи инсталации. Това би оскъпило топлинната и електрическата енергия както заради много високите инвестиционни разходи, така също и  заради допълнителните средства за реагенти и консумативи. Резултатите биха били неконкурентни цени, спад в производството, лоши финансови резултати, обясниха от „Топлофикация“.
Тъй като биомаса не се използва в нито един български ТЕЦ, русенското дружество ползва чужди консултанти и проектантите на котлите от Русия и Чехия. Въпреки значителните инвестиции за диверсификация на горивата и изпълнение на екологичните изисквания, „Топлофикация“ ще продължи да разширява топлофикационната си мрежа. За периода 2010-2012 г. са присъединени 331 битови потребители и един самостоятелен обект. Към края на 2013 година се очаква включването на пет нови сгради за битови нужди и един самостоятелен стопански обект.