Защо гражданите са принудени да се тикат по тесните стъпала на задния вход и да чакат на опашка, за да влязат в Съдебната палата, докато парадните двери на достолепната сграда пропускат само магистрати и служители?
Въпросът отново стана актуален вчера покрай едно дело, което тръгна в Разградския административен съд. То е по жалба на Националната асоциация за обществена защита. От Асоциацията поискали копие от заповедта, с която е направено разпределението кой откъде ще влиза в сградата. Но магистратите от Русенския окръжен съд отхвърлили искането им за достъп до информация с мотива, че тази заповед я има в интернет. Тогава от асоциацията решили да обжалват този отказ и понеже всички съдии от Русенския административен съд са си направили отвод, сега делото се гледа в Разград.
„Искахме просто да разберем защо става така, че народът, в името на който се произнася всяка присъда, е принуден да влиза от задния вход, вместо отпред, където ще е много по-удобно“, обяснява председателят на асоциацията Валери Даскалов. Според него струпването рано сутринта пред задния вход поражда напрежение, хората чакат по 10-15 минути, за да влязат. А и придвижването на болни и инвалиди от задния вход до заветния асансьор, направен уж за тяхно удобство, е затруднено до невъзможност.
До месец съдът в Разград ще се произнесе по жалбата на асоциацията. Според прокуратурата обаче тя е неоснователна.