Община Русе се нарежда на едно от непрестижните места в класацията, направена в анализ на Института за пазарна икономика /ИПИ/ за усвояването на европейски средства в България. Там е посочено, че Община Русе е получила като изплатени суми по договори към 31 януари 2014 г. 20 935 143 лева, което прави 126.50 лв. на жител на града. С тези 126.50 лв. Русе влиза в графата на най-голямата група български общини - 121 на брой, в които  са усвоени под средните 379,8 лв. за страната, но над 100 лв. на глава от населението. Впрочем, има и още една група, където положението е още по-зле - на 52 общини, в които са усвоени под 100 лв. на човек, и в тази компания са общините Пловдив и Кюстендил - единствените областни центрове с толкова нисък резултат.
Като цяло пък област Русе се нарежда в тройката на най-последните, нещо повече - областта е с възможно най-слаб показател: 152.10 лв. на жител, като преди нея е област Кюстендил със 176.30 лв. на човек, а примерно „северозападналата“ Видинска област усвоява 444.90 лв. на човек. Ако това би прозвучало като утешение, трябва да посочим, че София област също не е цвете - нейният показател е 218.80 лв. на човек.
Усвоените средства са реално изплатените пари по договори на общините като бенефициенти на оперативните програми - т.е по проекти, който не само са реализирани, но и отчетени коректно и с това доведени до финал. Това обясни вчера кметът на Русе Пламен Стоилов по повод стряскащата „новина“. 
Данните, върху които стъпва анализът на Института за пазарна икономика, са коректни и самият анализ е направен добросъвестно, коментира Стоилов. Действително, към 31 януари тази година - датата, фиксирана и в анализа на ИПИ, Община Русе има разплатени малко повече от 11,9 милиона лева по проекти, обясни той. Работата е там, че това са средствата по трите проекта, наследени от екипа на Божидар Йотов, които сегашната общинска управа реализира в първите си две години от мандата. Не бива да се забравя и че ние плащаме 1,4 млн. лева финансови корекции по неизпълнени проекти, останали от предишното управление, посочи Стоилов. В анализа се посочва, че Бургас е на първо място по усвояване на европейски средства, но в Бургас от години работят по проекти и не им се налага да наваксват „бели петна“, каза кметът. 
Фактически ние започваме своя мандат именно с въпросните 11 милиона лева, само до началото на следващата година на Общината трябва да й бъдат разплатени близо 120 млн. лева - 27 млн. по транспортния проект, 12,7 млн. по булевард „Тутракан“, 10 млн лева по проект към Фонда за регионално развитие и така нататък, обясни Стоилов. Надявам се думите ми да не прозвучат като оправдание, но предполагам, че за всички е ясно, че няма как Русе за две години да компенсира близо 30-годишно бездействие, особено след като периодът 2007-2011 г. фактически представлява четири пропилени години. С други думи, от 2011 до 2013 г. ние наваксвахме, а сега работим по проекти за около 120 млн лв., които ще отчетем до края на 2015 година, заяви кметът Стоилов. Той припомни, че престижната награда „Златно евро“, която му бе връчена на празника на града 6 май, е именно признание за най-много одобрени и спечелени проекти на Община Русе. Така че имаме реални шансове да заемем почетното си място в челото на тази класация през януари 2016 година, каза Стоилов.