След неуспешната кампания с емитиране на акции на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД от ръководството на отбора обявиха датата 2 юни като начална за връщане на парите на акционерите. Краен срок за възстановяване на техните средства няма, съобщиха от сайтът Sporta.bg.

Резултатът от публичното предлагане на ценни книжа се изразява в 1 077 618 лв. при брой на акционерите от 5720 души. Първоначалната цел на ръководството на ЦСКА беше закупените акции да бъдат в размер на 1,4 млн. Броят на реално закупените ценни книжа обаче е малко над 350 хил. Според съобщението на сайта на клуба, всички акционери ще могат да получат обратно парите си от инвестиционните посредници, чрез които са ги придобили.