Един от най-мащабните проекти за изкуствено напояване на земеделски култури с подземни води чрез изграждане на тръбни кладенци е на път да осъществи един от големите арендатори в областта Дичо Дичев, научи „Утро“. Планира се по този начин да се осигури напояването на 3100 декара ниви.
За целта земята ще се пробие на 220 метра дълбочина, докато се достигне до намиращите се там карстови води. Двата сондажни кладенеца имат проектен средногодишен дебит от 30 литра/секунда за всеки, което ще осигури достатъчно влага за земеделските култури през сухите летни месеци.
След като години наред фермери се оплакваха от невъзможността да използват за напояване амортизираната и на много места унищожена база на „Напоителни системи“, мнозина от тях тръгват да се спасяват сами чрез изграждане на собствени съоръжения. Само от началото на годината в областта са одобрени петнадесетина проекта за изграждане собствени поливни системи.
Най-голяма част от новите сондажни кладенци и тръбопроводи за напояване се реализират в близките до Дунав землища на Сливо поле, Борисово, Черешево, Малко Враново, които са богати на подпочвени води. Кладенци обаче се дълбаят и в по-отдалечени от реката селца като например Ново село.
Най-голяма част от инвестиционните проекти са за изграждане на сондажни кладенци за капково напояване на зеленчукови и овощни градини. Сондаж с дълбочина 200 метра осигурява дебит от поне 8-10 литра в секунда, което е достатъчно за напояване през важните 5-6 месеца в годината.