5 пъти по-малко са горските пожари тази година в сравнение с миналата, а засегнатите площи са 6 пъти по-малко, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Валентина Маринова, като подчерта, че това се дължи на превенцията.
Тя съобщи, че се готвят промени в Закона за горите, чиято цел е да се ускори процесът на възстановяване на горските насаждения, а местният малък и среден бизнес да се възползва от техния ресурс, вместо това да го правят хора от други региони. Една от поправките в закона предвиждала площите след бедствие да се залесят след 3 години, а не както досега след 7.
Зам.-министърът коментира още, че с решение на Министерски съвет предстои спиране, където това е възможно, на процедурите по преобразуване на земеделските училища в общински. Опитът показвал, че малко след като минат към общините, те се закриват, а апетитните им земи се дават под наем или се продават. Маринова коментира, че земеделското ведомство ще подпомага земеделските школа да запазят маломерните паралелки, защото секторът изисква подготвени кадри.