Русенската фирма „Анипро“, преработваща птичи пера в добавки за фураж, ще увеличи 4,5 половина пъти капацитета на инсталацията си в Долно Абланово, научи „Утро“. В момента в нея се получават до 2000 кг готов продукт на ден при 8-часов работен ден и петдневна работна седмица. Предвижда се преминаване към 24 - часов режим на работа, респективно увеличаване на количеството преработена суровина и получаване на 9000 кг на денонощие готов продукт.
За разширението няма да се строят нови сгради, а ще се ползва съществуващият фонд със застроена площ от 541 кв.м.
Птичите пера се доставят в контейнери от фирми, с които са сключени договори за приемане на суровината. След разтоварване те постъпват в метален приемен съд. Суровината посредством шнек се отвежда до мелница за едро смилане на перата. След това постъпва в автоклав /хидролизатор/ с обем 6 куб.м, където се обработват с пара при температура 135 градуса и налягане 3.5 бара. След обработката перата постъпват в буферен съд и сушилня за изсушаване и гранулиране. Отделената пара при изпускане в атмосферата преминава през охладителни и обезмирисителни съоръжения - воден скрубер и биофилтър.
Изсушеният продукт постъпва в сито за отсяване на по-големите гранули. Същите постъпват в мелница за допълнително смилане. Следва смесването им и пакетиране. Крайният продукт се поставя в полиетиленови биг-бегове с вместимост 1000 кг.
Един производствен цикъл протича в рамките на 160-180 минути, като се получават от 700 до 1120 кг готов продукт. Инсталацията може да обезпечи до 8 производствени цикъла на денонощие и получаване на близо 9 тона фуражни добавки.
„Анипро“ АД е създадена през 2012 г. и се  представлява от Росен Деков и Вихрен Генчев. През 2012 фирмата реализира приходи от 389 хил. лева.