Мидата драйсена и рибата китайски поспаланко са двата животински вида, които са се нанесли в Дунав и превземат нови територии, става ясно от третата международна експедиция, която изследва състоянието на втората по дължина река в Европа след Волга. Тази мида не е опасна за дунавските видове, но когато попадне в язовири и канали, съществува потенциална опасност от запушване на тръбите, коментира доц.Лъчезар Пехливанов от Института по биоразнообразие към БАН, единственият български участник в експедицията. За рибката китайски поспаланко той уточни, че тъй като няма естествени врагове в Дунав, популацията й може да нарасне до големи размери, които да попречат на размножаването на местните, а и не е подходяща за риболов.
Доц.Пехливанов отговаря за ихтиофауната в Долен Дунав, но още от началото на експедицията е в лабораториите на корабите „Аргус“, „Истрос“, „Виена“ и „Месшиф“ заедно с колегите си химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, Унгария и Хърватия. Тъй като експедицията все още не е приключила, пълни изводи не могат да бъдат направени, но вече е установено лошото влияние на човешката дейност върху реката, коментира специалистът. В страните, където има интензивен риболов с мрежи, включително и бракониерски, като в горния участък на реката, липсвали едри екземпляри. Най-уязвими са есетровите риби, които нарастват бавно, размножават се късно и популацията им е чувствителна на човешка немара, допълни доц.Пехливанов.
Екипът на третата международна експедиция за изследване на Дунав акостира в Русе и бе представена от изпълнителния директор на Басейнова дирекция Тома Терзиев, техническия експерт Бенедикт Мандл и ръководителя на основната изследователска група Бела Шчани. Работата на специалистите ще продължи до 26 септември и ще достигне делтата на реката. Ще се изследват водата, седиментите, биологията, суспендираните прахови частици, флората и фауната, като ще се следят физико-химични показатели като температура, разтворен кислород, киселинност, както и наличие на радиоактивни замърсители.