Общинският съветник Искрен Веселинов внесе питане до кмета Пламен Стоилов за стопанисването и управлението на тенис кортовете от ОП „Спортни имоти“.
Той настоява да разбере какви са приходите и разходите от спортната база, която от 23 май тази година мина към задълженията на общинското предприятие. Веселинов се интересува от размера на общинските инвестиции за ремонт и за закупуване на тенис съоръжения. Пита още за ремонта на тренировъчните кортове и кога ще започне подмяна на осветлението на спортните площадки.